Amaç ve İlkelerimiz || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

AMAÇ VE İLKELERİMİZ


AMAÇ

ÖZ İPLİK İŞ SENDİKASI insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine, temel hak ve hürriyetlere dayalı demokratik laik ve sosyal hukuk devletine ve ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca ulaşmak için yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar.

İLKELER

 • Çalışmanın toplumun temel değeri sayılması, üretimi ve verimliliği toplumsal sorumluluk sayan bir anlayışın benimsenmesi
 • Tüm çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yaptıkları işe uygun insan onuruna yaraşır adil bir ücret sağlanması,
 • Çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması, her çalışanın sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olması,
 • Üyelerin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlanması, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi,
 • Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkanlarının geliştirilmesi,
 • Demokrasinin vazgeçilmez şartı olarak ülkemizde ve işkolumuzda tüm çalışanların sorumluluk ve örgütlülük bilinciyle çağdaş sendikal haklara kavuşturulması, sendikal hareketin güçlenip geliştirilmesi, dünyadaki işçi hareketinin ve sendikaların kazandığı bilgi ve birikimlerden yararlanılması,
 • Türk sendikacılık hareketinin gelişmesi ve kuvvetlenmesi ülküsüne bağlı olarak sadece kendi üyelerinin değil, Türk işçisinin haklı mücadelelerinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan desteklenmesi,
 • Çalışmalarına toplumumuzun, tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtmayı ve gereken her alanda kurumsal düzeyde yeniden yapılanmasının sağlanması,
 • İşyerlerinde endüstriyel demokrasinin, ülkede çoğulcu ve katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi,

  İlkelerini benimser ve bunlar için demokratik yollardan mücadele verir.Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR