AY, OECD HAZIR GİYİM VE AYAKKABI SEKTÖRÜNDE DURUM TESPİTİ FORUMUNA KATILDI || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

AY, OECD HAZIR GİYİM VE AYAKKABI SEKTÖRÜNDE DURUM TESPİTİ FORUMUNA KATILDI


Genel Başkanımız Rafi AY, Paris’te Gerçekleşen 10. OECD Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Durum Tespiti Forumuna Katıldı


20-22 Şubat tarihleri arasında Fransa’nı başkenti Paris’te 10. OECD Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Durum Tespiti Forumu gerçekleşti. Foruma OECD üyesi olan ülkelerden katılımcılar katıldı. İş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve sendikalardan yoğun katılım oldu. Foruma ülkemizi ve sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Rafi AY, Genel Başkan Yardımcımız Muzaffer Birdoğan ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar Özcan katıldı.

OECD’nin bu sene onuncusunu gerçekleştirdiği Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Durum Tespiti Forumunda Bağlayıcı şirket-sendika sözleşmeleri ve bunların durum tespitindeki rolü, Durum tespiti yoluyla iklim uyum ihtiyaçlarının ele alınması, Yaşama ücretleri için marka durum tespiti stratejileri, Sorumlu tedarik zincirleri oluşturmada perakendecilerin rolü, Durum tespitinde sertifikaların rolü, Durum tespitinin döngüsel süreçlere uyarlanması, MENA ve Türkiye'de Sorumlu Tedarik Zincirleri - OECD'nin hazır giyim ve ayakkabı sektörü kapasite geliştirme programının lansmanı, Şikâyet mekanizmaları genelinde çalışanlar için çözüm yollarına erişimin araştırılması ve Deri ile bağlantılı ormansızlaşma riskleri - değer zincirinin katılımı gibi konularda sunumlar yapıldı ve tartışmalar yürütüldü.

Tartışmaların ana gündem maddelerini oluşturan OECD Hazır Giyim Rehberi, 2017 yılında kabul edilmesinden bu yana, 50 hükümet tarafından desteklenen, OECD, BM ve ILO belgeleri ile uyumlu hale getirilen ve iş dünyası, sendikalar ve sivil toplum ile müzakere edilen, sektörde durum tespiti için dönüm noktası niteliğinde bir çerçeve olarak kabul görmüştür. Küresel hazır giyim ve ayakkabı tedarik zincirlerinde faaliyet gösteren büyük ve küçük tüm şirketlere, faaliyetlerinin olumsuz etkilerini önlemek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için rehber oluşturulmuştur.

Forumun ilk günü ve oturumun birinci bölümünde, şirketler ve küresel sendikalar tarafından gönüllü olarak imzalanan yasal olarak bağlayıcı anlaşmaların, hazır giyim ve ayakkabı tedarik zincirlerindeki işgücü ve insan hakları risklerinin belirlenmesi ve ele alınmasında oynayabileceği rol ele alındı. Markalar, üreticiler, sendikalar ve hükümet temsilcileri, mevcut bir dizi anlaşmanın müzakere edilmesi ve uygulanmasından elde edilen kazanımları paylaşacak ve zorunlu durum tespiti mevzuatı bağlamında bu tür anlaşmaların önemini değerlendirdi. Bu oturumda üst kuruluşumuz IndustriAll Küresel Sendikasının Genel Sekreteri Atle Hoie konuşmacı olarak katıldı ve IndustriAll Küresel Sendikasının markalarla yaptığı küresel çerçeve sözleşmelerinin öneminden bahsetti.

Oturumun ikinci bölümünde, iklim değişikliğine yönelik tartışmalar yürütüldü. Hazır giyim ve endüstri sektörlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede oynaması gereken kilit rol konusunun farkındalık olduğundan bahsedildi. Aynı zamanda OECD Durum Tespiti Kılavuzundan yararlanılarak, hazır giyim ve ayakkabı şirketlerinin adaptasyon katılımlarını artırmak için neler yapabilecekleri tartışıldı.

Oturumun üçüncü bölümünde İşçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamayan ücretler, küresel hazır giyim ve ayakkabı endüstrisinde yaygın bir sorun olduğunu ve işçilerin yaşama ücretleri noktasında çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği tartışıldı. Tartışmalarda özellikle sektörel işbirliği, devlet katılımı ve tedarik modeli yapısının tedarik zincirlerinde uygun yaşam ücretini sağlamak için nasıl önemli olabileceği vurgulandı.

Devam eden oturumda, perakendecilerin RBC(Sorumlu İş Davranışı) riskleri konusunda nasıl durum tespiti yaptıkları tartışıldı.

Birinci günde tartışma oturumlarının tamamlanmasının ardından network çalışmaları kapsamında bir kokteyl düzenlendi.

Forumun ikinci gününde tartışmalar online ve yüz yüze toplantılarla devam etti.

Forumun ikinci gününün birinci bölümünde, İşletmeler artan durum tespiti gerekliliklerini karşılamak için kapasitelerini nasıl uyarladıkları ele alındı ve iş dünyasındaki uygulayıcıların yeni zorunlu durum tespitine nasıl uyum sağlayacakları tartışıldı.

Forumun ikinci gününün ikinci bölümünde, RBC(Sorumlu İş Davranışı) üzerine yeni bir bölgesel OECD programına katılan beş ülke - Mısır, Ürdün, Fas, Tunus ve Türkiye’nin risk temelli durum tespiti yapma anlayışlarını ve kapasitelerini geliştirmek üzere bölgede veya bölgeden çalışan hazır giyim ve ayakkabı işletmelerini desteklemek için 2024 yılı içerinde başlatılacak olan kapasite geliştirme faaliyetlerinin kapsamı tartışıldı.

Forumun son bölümünde ise, Durum tespiti yapmanın önemli amaçlarından bahsedildi. Özellikle durum tespitinin amacının olası zararları önlemek olduğunun altı çizildi. Aynı zamanda hazır giyim ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren mevcut şikayet mekanizmaları kapsamında şikayette bulunan işçilerin çözüm yollarına erişmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışıldı

Ayrıca son olarak tartışılan maddeler arasında yer alan ormansızlaştırma ve deri ile ilgili, derinin tedarik zincirlerindeki ormansızlaşma risklerine ilişkin durum tespiti ve mevzuata uyum ile ilgili temel soruları incelemek ve çözümler geliştirmek için OECD El Kitabı kaynak olarak gösterildi.

ULUSLARASI TEMASLARDA BULUNDUK

OECD Forum kapsamında Genel Başkanımız Rafi Ay ve beraberindeki heyet ile birlikte uluslararası marka temsilcileri, işveren örgütleri, IndustriAll Küresel Sendikaya bağlı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile uluslararası temaslarda bulunduk.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR