AY, ITUC-AP 5. KONGRESİNDE KONUŞTU || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

AY, ITUC-AP 5. KONGRESİNDE KONUŞTU


Genel Başkanımız Rafi AY, “Dayanışma içinde ileriye yürüyelim: Asya Pasifik'te Adil ve Kapsayıcı Bir İş Geleceği İçin Yeni Bir Toplumsal Sözleşme” temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik (ITUC-AP) 5. Kongresinde konuştu.


Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Asya Pasifik (ITUC-AP) 5. Kongresi, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta “Dayanışma içinde ileriye yürüyelim: Asya Pasifik'te Adil ve Kapsayıcı Bir İş Geleceği İçin Yeni Bir Toplumsal Sözleşme” temasıyla gerçekleştirildi.

20-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşen kongreye Konfederasyonumuz HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Başkanlığında güçlü bir HAK-İŞ heyeti katıldı. Genel Başkanımız Rafi AY, toplantıya HAK-İŞ Denetleme Kurulu Başkanı göreviyle katılırken, Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar Özcan da HAK-İŞ’i temsilen toplantıda bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak üzere, Arslan Başkanlığın’daki heyet kongrede etkin katılım göstererek kürsü de konuşma gerçekleştirdiler. Genel Başkanımız Rafi AY da burada yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

Ay: Uluslararası Kamuoyuna Çağrıda Bulunuyoruz

HAK-İŞ Denetleme Kurulu Başkanı ve Genel Başkanımız Rafi Ay, İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Filistinli kadın ve çocuklar başta olmak üzere masum insanları hedef alarak gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Ay, “HAK-İŞ olarak mazlum ve mağdur Filistin halkının yanındayız. Filistin’de barışın sağlanması ve insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için İsrail’in masum insanları hedef alan saldırılarını bir an önce sonlandırması noktasında Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Ay, İşgücü piyasasındaki aktörler arasında gerçekleşen çatışma ve uzlaşmazlıkların sistemin etkin ve verimli çalışmasını engellediğini, bu konudaki çözümün sağlıklı iletişimden geçtiğini ifade etti. Ay, “İşçi sendikaları endüstriyel barışın ve sosyal taraflar arasında iletişimin sağlanması açısından önemli bir yere sahiptir. Sendikaları güçlü gösteren tek unsur tabi ki sayısal değerleri değildir. Ancak üye kapasitesi ne kadar geniş, üye sayısı ne kadar çoksa sendikaların üyelerini temsil edebilme gücü daha da artacaktır. Bu yüzden örgütlenme biz sendikaların esaslı ve en önemli görevleri arasında yer almaktadır” dedi.

Sendikal örgütlenme noktasında dünyada olduğu gibi bölgemizde de sorunlar olduğunun altını çizen Ay, sendikaya üyelikte işten çıkarılma, üyelikten istifaya zorlanma gibi işverenler tarafından örgütlenme önünde büyük baskılar oluşturulduğunu belirtti.

Adil Bir Çalışma Düzeninin Sağlanması İçin Mücadele Ediyoruz

Ay, HAK-İŞ/ Öz İplik İş olarak, çalışma yaşamında temel hak ve ilkelerin tüm çalışanlar için korunduğu ve güvence altına alındığı aynı zamanda uluslararası çalışma standartlarının uygulandığı bir gelecek için çabamızın sürdüğünü vurgulayarak, Bu kapsamda Konfederasyonumuzun sosyal diyalog mekanizmalarını aktif kullanarak hem ulusal hem de uluslararası arenada adil bir çalışma düzeninin sağlanması için mücadele ettiğini kaydetti.

Diğer bir önemli sorunun kayıt dışılık konusu olduğuna değinen Ay, bu sorunun işçiyi ve devleti mağdur ettiğini, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının oluşturulması önünde büyük engel teşkil ettiğini, sorunla mücadelede örgütlenme ve toplu pazarlık gücünün önemli olduğunu ifade etti.

Ay, Konfederasyonumuzun karşılaştığı tüm sorunlarda, uzlaşmacı bir tutum ve sosyal tarafların tamamı ile eşgüdüm içerisinde çalışmalar gerçekleştirerek sorunlara çözüm bulduğunu belirtti.

Zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu dönemlerde insan onuruna yakışır ücret, iş ve gelir güvencesi, eşitlik ve adil bir iyileşme için tüm dünyada sendikal örgütlenmenin öneminin daha derin bir şekilde anlaşıldığını ifade eden Ay, “Sendikal örgütlenme önündeki engellerin bertaraf edilebilmesi için daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Birlikte Mücadele Etmemiz Gerekiyor

Asya Pasifik başta olmak üzere dünyadaki işçilerin haklarının korunması ve insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte mücadele etmemiz gerektiğini dile getiren Ay, “Uluslararası belge ve sözleşmelerin bağlayıcılık içermesi ve işgücü piyasasının güncel sorun ve gerekliliklerinin kapsayacak şekilde güncellenmesi, örgütlü yapının ve stratejilerinin küresel gerekliliklere göre düzenlenmesi, işçi haklarının elde edilmesi için verilen mücadele sürecinde bir kaynak niteliği sunacaktır” dedi.

Detaylar; https://hakis.org.tr/haberler.php?action=haber_detay&id=4855

https://hakis.org.tr/haberler.php?action=haber_detay&id=4856

 

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR