8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun


ÖZ İPLİK İŞ: İmalat sanayiinde kadınlar daha da güçlendirilmeli


ÖZ İPLİK İŞ Genel Başkanı Rafi AY: Türkiye gelişecekse kadın emeği güçlendirilmeli

ÖZ İPLİK İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar ÖZCAN: Kadınlar iş hayatının her alanında adil davranılmak istiyor

ÖZ İPLİK İŞ, imalat sanayiinde kadınların güçlendirilmesi yönünde yaptığı tespitleri açıkladı. İmalat sanayii odaklı 3 bin kadının katıldığı bir anket yapan ÖZ İPLİK İŞ, iş hayatının genelinde görüldüğü gibi, imalat sanayiinde de kadınların terfi ve yükselişlerde engellerle karşılaştığı, iş-özel hayat dengesinin gözetilmediği ve erkek yönetici ağırlığı nedeniyle ayrımcı uygulamalarla karşılaşabildiği tespit edildi.

Emekçi kadınlar, tüm emekçiler gibi daha iyi çalışma koşulları yanında, terfi ve yükselişlerinin engellenmemesi, ayrımcılık uygulanmaması ve eğitim-kariyer olanaklarından eşit düzeyde yararlanmayı talep ettiler.

ÖZ İPLİK İŞ Genel Başkanı Rafi AY, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, araştırma sonuçlarına da değinerek şunları kaydetti:

“Özetin özeti şudur: Türkiye gelişecekse kadın emeği güçlendirilmelidir. Hiçbir toplum kadınlarını dışlayarak gelişemez. Sadece emek değil, kadınların dışlanması aynı zamanda aklınızın da yarısının toplumun gelişmesinde dışlanması anlamına gelir. Ülkemizde tüm işlerde kayıtlı olarak çalışanların sadece yüzde 33,74’ü kadındır. İmalat sanayiinde ise tüm işlerde çalışanların sadece yüzde 29,87’si kadınlardan oluşmaktadır. Bu oranlar sorunumuzun büyüklüğünü anlatmak için yeterlidir.

Diğer yandan kadınlar evlerde, tarlalarda, aile işletmelerinde kayıtsız olarak çalışmaktadır. Kadınlarda kayıt dışı çalışma oranı TÜİK verilerine erkeklerde yüzde 22,8 iken, kadınlarda yüzde 30,8 düzeyindedir. Tarıma bakıldığında erkeklerde kayıt dışılık yüzde 90, aile işçiliğinde yüzde 86,4 düzeyindedir.

Araştırmamız da göstermektedir ki kadınlar engellerle karşılaşmakta, gelişimleri engellenmektedir. Biliyoruz ki sendikasız, örgütsüz işyerlerinde sorun çok daha derindir. Hayatın her alanında olduğu gibi, işyerlerinde de ayrımsız, insan onuruna yakışır çalışma ancak ve ancak sendikalılıkla olur. Kadın emeğinin en güçlü olduğu imalat sanayii kolu olarak, yürekli kadın emekçileri ÖZ İPLİK İŞ’e davet ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu olsun.”

-ÖZ İPLİK İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar ÖZCAN: Kadınlar iş hayatının her alanında adil davranılmak istiyor

ÖZ İPLİK İŞ Kadın Komitesi Bakanı Fulya Pınar ÖZCAN da yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Kadın emeğinin taçlandığı işkolunda çalışıyoruz. İmalat sanayiinde çalışan kadınların yarısı işkolumuzdadır. Bu bilinçle kadın emeğinin güçlendirilmesi, korunması ve yükselişi için yıllardır ilkleri biz hayata geçirdik. Kadınların işyerlerinde uğradıkları ayrımcılığı önlemek için programlar oluşturduk. Ne mutlu ki bu alanda öncüyüz, kadın emeğini güçlendirme, koruma için yaptıklarımızla gurur duyuyoruz.

İmalat sanayiinde çalışan kadınların sorunları ve taleplerine yönelik araştırmamız da bu çabamızın bir ürünü. 3 bin kadının katılımıyla yaptığımız anketle önemli sonuçlara ulaştık. Sendikal örgütlenmenin olmadığı yerlerde kadınların karşılaştığı sorunların daha derin olduğunu biliyoruz. İmalat sanayiinin geneline baktığımızda, kadınların hala ayrımcılıkla, engellerle karşılaştığını görmek üzüntü verici.

Anket sonuçlarına göre kadınlar hala ücret eşitsizliği, üst yöneticilerce sorunlarına yeterli duyarlılıkla yaklaşılmaması, yöneticilerin adil davranmaması, ayrımcılık ve buna bağlı psikolojik baskı, uzun çalışma saatleri, iş-özel yaşam dengesinin kurulmaması, kreş ve çocuklarla ilgili yeterli imkanların sağlanmaması sorunlarıyla boğuşmaktadır.

En önemli sorunlardan biri kadın çalışanların terfi ödüllendirmede adaletli davranılmamasıdır. Kadınların yükselişi önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır. Kadınlar iş hayatının her alanında adil davranılmak istiyor. Eğitim ve kariyer gelişiminde eşit davranılmayı talep ediyor. Araştırmamız bize göstermiştir ki kadınların gelişiminin önünde hala bariyerler vardır.

Kadın emeğinin taçlandığı dokuma, hazır giyim, deri işkolunun öncü sendikası ÖZ İPLİK İŞ olarak, kadınların emeğinin, işyerinde huzurunun korunması için mevzuatın güçlendirilmesini, her türlü şiddetin ağır şekilde cezalandırılmasını, kadınların önündeki bariyerlerin, ayrımcılığın kaldırılmasını talep ediyoruz. Kadın emekçilerimizi ÖZ İPLİK İŞ’e davet ediyoruz.  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.”

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR