HABER 10  KASIM  2008

5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı

5. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı 1-2-3 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlendi. 2 binin üzerinde katılım ile gerçekleştirilen konferansa, ayrıca 22 ülkeden toplam 36 yabancı konuk iştirak etti. Toplantıya sendikamızı temsilen  Genel Sekreterimiz Murat İnanç, Genel Eğitim Sekreterimiz Rafi Ay, İstanbul Şube Başkanımız İsmail Demirkoparan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Pehlivanoğlu katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer,  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin verdiği bilgilerin ardından "Biz bu konferanslarda, Avrupa Ülkeleri, Orta Asya Ülkeleri ve komşu ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri verimli bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. 2011 yılında gerçekleşecek 19. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının Türkiye’de yapılacak. Bu ülkemiz için sevindirici bir gelişmedir. "dedi.

Konfederasyonumuz Hak-İş adına sunum yapan Hizmet-İş Genel Başkanı ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonunun İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısını olumlu bulduğunu ve desteklediğini söyleyerek, "Bu çalışmaların kısa sürede sonuçlanmasını dileriz. Güçlü bir endüstri ilişkileri sistemi olması için İş Sağlığı ve Güvenliği konusuyla ilgili sağlıklı çalışmaların yapılması gerekiyor. Son yıllarda yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları, ölümler, sakat kalmalar, toplu iş sözleşmesi olmayan yerlerde görülüyor." dedi. Ancak sosyal diyalogla başarılı sonuçlara ulaşılabileceğini belirten Arslan, "Örgütlenmenin önündeki engeller, sosyal diyalog mekanizmalarının gelişmesine de engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu engellerin kaldırılması gerekmektedir." şeklinde konuştu.
Disk Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Tisk Genel Başkanı Tuğrul Kutadgubilik, ILO güvenli Çalışma Programı Direktörü Dr. Sameera Al-Tuwaijri’nin sunumlarının ardından konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik; "Çalışma hayatını düzenlemek, istihdamı artırmak ve iş sağlığını sağlamak için Bakanlık olarak çalışma yürütüyoruz." dedi. Son bir yılda çalışma hayatıyla ilgili önemli adımlar attıklarını dile getiren Çelik şunları kaydetti: "Öncelikle sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturuyoruz. Bu konu sosyal taraflarca uzun süre tartışıldı ve büyük ölçüde uzlaşı sağlanarak kabul edildi. Kısa bir süre önce de işverenlere yönelik istihdam paketi düzenlemesi yaptık. Yaptığımız düzenlemelerde amaçlarımız gençlerin, kadınların ve özürlülerin istihdamını teşvik etmektir. dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen son aylarda Türkiye'de 42 bin kadın ve gencin istihdam edildi. 2821 ve 2822 sayılı sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavtı düzenleyen yasalarla ilgili sosyal taraflarla mutabakatı sağladık ve bu yasaları değiştiren tasarı TBMM'ye gönderildi."

Tasarının, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdığını ifade eden Çelik, iş sağlığı ve güvenliği alanının da son bir yıl içinde gündeme alındığını, bu konuda da sosyal taraflarla bir araya geldiklerini, bazı itirazların söz konusu olduğunu belirtti.  Çelik, ''İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını parlamentodan geçirme iradesini ortaya koyuyoruz. Yasa tasarısını yakında TBMM Genel Kuruluna sevk edeceğiz. Tasarının yasalaşması durumunda işçi, memur ve çiftçilerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamına girecek. Tasarıda öngörülen 50 işçi sınırlaması konusunda da bir esneklik getirilmesinden yanayız. Tasarı ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalarının 10 gün içinde bakanlığa bildirilmesi zorunluluğunu da getiriyor. Ayrıca en az 10 işçi çalıştıran iş yerlerinde bu konuda bir çalışan temsilciliği oluşturulmasının da öngörülüyor." dedi. 
İş kazalarının son dönemlerde en çok gemi inşa sanayinde ve Tuzla bölgesinde görüldüğünü dile getiren Bakan Çelik, son aylarda Tuzla'da son derece olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Tuzla bölgesinde çalışanların uzun süredir eğitildiğini, taşeronlaşmaya ilişkin ise ana işveren ile alt işveren arasında sözleşme zorunluluğu getirecek bir düzenleme yaptıklarını kaydeden Çelik, ayrıca, Tuzla'da iş sağlığı ve güvenliği birimi kurduklarını da ifade ederek, birinin sürekli orada görev yaparak, iş sağlığına uygun çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri yakından izlediğini anlattı. 

Konferansın ikinci günü, Dr. Sameera AL-TUWAIJRI (ILO Güvenli Çalışma Programı Direktörü) Başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri  konulu panelle başladı

Alman İSG Enstitüsü Müdürü Karl Heinz Noetel, Almanya İnşaat Sektöründen Dr. Bodo Pfeiffer, İSGGM İş Sağlığı Daire Başkanı Ümit Tahranın konuşmacı olduğu panelde iş sağlığı güvenliği ile ilgili yönetim sistemleri, ILO iş sağlığı güvenliği yönetimi rehberi ile uyum gibi konular tartışıldı.

Panelin, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi konulu ikinci oturumunda, oturum başkanlığını İ.Ü. İnşaat Müh. Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekrem Manisalı yürüttü. Panelde, İSG Kurumu Osaka Lab., Japonya temsilcisi Dr. Toshio KAWAI, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı –OSHA- İspanya temsilcisi Dr. Jochen  MULLER, İSG İdaresi, Londra, İngiltere temsilcisi Dr. Jim NEILSON, Ulusal Güv. ve Arş. Enstitüsü, Fransa temsilcisi Michel MONTEAU, ÇSGB İş Müfettişi Özlem ÖZKILIÇ sunum yaptı

Toplantının üçüncü günü Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri konulu panelle başladı. İSGGM, Genel Md.Yrd Dr. Rana Güven başkanlığında yürütülen oturumda, Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu Başkanı Prof. Jorma Rantanen, Alman İSG Enstitüsü Müdürü Prof. Brigitte Froneberg , Finlandiya İSG Ens temsilcisi  Dr.Timo J. Leıno, Marmara Üni. Tıp Fakültesi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Nadi Bakırcı konuşma yaptı.

İSGGM, Genel Md.Yrd İsmail Gerim başkanlığında gerçekleştirilen son oturumda ise ülke sunumları gerçekleştirildi. Ülke Sunumlarının ardından Yunanistan  Çalışma ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Sofia Kalantzakos konuşma yaptı. İş Sağlığı ve Güvenliği Beşinci Bölgesel Konferansı İSGGM Genel Müdürü Kasım Özer’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.