HABER 21  ŞUBAT  2018

Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projemiz Kabul Edildi

Öz İplik-İş Sendikası olarak İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na sunduğumuz Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projemiz kabul edildi

Sendikamız Öz İplik-İş’in,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle  yürüteceği "Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi" İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından onaylanarak finanse edildi.

Çeşitli projeleri başarıyla yürüten sendikamızın kabul edilen yeni projesi, 2016-2017 yılları arasında İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun finansmanıyla yürüttüğümüz ‘Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi Projesi’nin devamı niteliğini taşımaktadır.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 19 Şubat 2018 tarihli yazıyla kabul edildiği sendikamıza bildirilen ve 12 ay sürecek olan ‘Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi’,  liderlik ve koçluk eğitimi alan kadın komite üyelerimiz ve kadın çalışanlarımızın iş ve aile yaşamlarına yönelik dengenin sağlanması için desteğe ihtiyaçları olduğunun tespit edilmesi üzerine ortaya çıkmıştır.

Kadınların ve erkeklerin özellikle iş yerindeki ve aile yaşamındaki rol ve görevlerini dengeleyememesi, diğer bir deyişle iş-aile yaşamı dengesini kuramamaları stres, kendine güven eksikliği, verimsizlik, memnuniyetsizlik, mutsuzluk ve depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olmaktadır.

Genellikle çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklarının yanı sıra evdeki diğer işlerin de kadınların görevi olarak görülmesi kadınların hayat kalitesini düşürdüğü gibi, hem zihinsel açıdan yorgunluk ve sıkıntılara neden olmakta hem de ekonomik açıdan eksikliğe neden olmaktadır.

Bu dengenin kurulamaması gelecekte sağlıksız bir toplumun oluşması anlamına gelmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir toplumun devamı içinde özellikle kadınların iş ve aile yaşamı dengesini oluşturması önem taşımaktadır.

Bu projenin amacı, kadınların yaşadıkları iş ve aile çatışmasını ortaya koymak ve eğitimlerle iş ve aile yaşamı dengesini sağlayarak kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önündeki engelleri kaldırmaktır.

İş hayatı dengesinin sağlanması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir zorunluluktur. İyi bir iş-hayat dengesi işçilerin refahını geliştirir. İstihdamı teşvik eder(özellikle kadınlar ve daha yaşlı işçiler arasında)  büyüme sağlar, çocukları ve gençlerin gelişmesini teşvik eder ve sonuçta toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmış olur.

Projemizin Genel Hedefleri;

  • Müzakere görüşmelerinde iş-yaşam dengesinin ele alınmasına yönelik sendikal bilgi ve araçlarının geliştirilmesi,
  • İş-yaşam dengesinin müzakere görüşmelerinin gündemine dâhil edilmesinin teşvik edilmesi;
  • Toplumsal cinsiyetin toplu pazarlık ve sosyal diyalog düzeyinde yaygınlaştırılmasının geliştirilmesi / teşvik edilmesi;
  • İş ve yaşam dengesi konusunda sendika ve/veya sosyal ortakların başarılı girişimlerinin paylaşılması,
  • Başarılı iş-yaşam dengesi girişimleri konusunda farkındalık arttırılması,
  • Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik konusundaki Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen stratejik katılım hedeflerine katkıda bulunulmasıdır.

Projemizin Özel Hedefleri;

  • Sendikamızın kadın üyelerinin olduğu 6 ilde ki işyeri temsilcisi, şube başkanı ve kadın komitesi üyeleri ve eşlerinin iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ve liderlik pozisyonlarıyla ilgili ileri düzeyde eğitilmesi,
  • Çalışanların, aileleri, özel hayatları ve iş hayatlarının uzlaştırılmasının nasıl geliştirileceği konusunda daha geniş kitleler arasında farkındalığı artırmak için modül oluşturulması,
  • Kadın işçilerinin iş ve aile yaşamını uzlaştırma konusunda eğitim yoluyla yeteneklerinin geliştirilmesi ve koçluk yoluyla sendikal düzeyde üst düzey pozisyonlarına yükselebilmeleri için becerilerinin arttırılmasıdır.

Gerçekleştirdiği her projeyle bir ilke imza atan sendikamız "Sendikalarda iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması" projesiyle de Türkiye'de bir ilke imza atacaktır.